Vers van het land

uit de volle grond

Aardappelen

Als sinds het bedrijf gevestigd is in Heerle, worden consumptieaardappelen verbouwd op het bedrijf. Nadat René en Henny Luysterburg het bedrijf hadden overgenomen, is er ook gestart met het telen van pootgoed. Uiteindelijk is er in 1997 besloten om te stoppen met pootgoed, omdat pootgoed teveel arbeid vroeg in de tijd dat het druk was met de aardbeien. Er wordt elk jaar evenveel aardappelen geteeld op zowel zand- als kleigronden. De rassen die verbouwd worden: Fontane en Innovator. Deze aardappelen worden momenteel afgezet via Nedato.

 

Voorafgaand aan de teelt moet ervoor gezorgd worden dat de grond in optimale conditie is om aardappelen te telen. Dat wil zeggen: zorgen dat de gewenste mineralen in de bodem aanwezig zijn en het land pootklaar maken om de aardappelen daadwerkelijk te poten. Het pootklaar maken gebeurt meestal door het ploegen van de grond, zodat met de pootcombinatie direct gepoot kan worden.

Asperges

Nadat Rob Luysterburg in aanraking was gekomen met de aspergeteelt, leek het hem een mooie versterking van het bedrijf. Nog in het laatste jaar (2011) dat Rob Luysterburg een opleiding volgde aan de HAS Den Bosch, is hij gestart met het planten van het eerste perceel asperges aan de Doeldreef in Wouw. Een nieuwe intensieve teelt op het bedrijf was erg spannend, maar het bleek een goede match te zijn.

 

Op het bedrijf wordt voornamelijk het ras Cumulus en Grolim geteeld. Cumulus staat bekend om zijn hagelwitte uiterlijk en zijn uitstekende smaak. Dit ras wordt al 6 jaar op rij uitgeroepen tot de lekkerste asperge van Nederland. Dit is ook het ras asperge dat in de boerderijwinkel verkocht wordt. Met behulp van zwart/wit folie en minitunnels wordt ervoor gezorgd dat er gedurende het hele seizoen voldoende asperges zijn van de beste kwaliteit. Rob Luysterburg: “Het moment dat de eerste asperge van het seizoen  zijn kopje laat zien, is het mooiste wat er is. Het seizoen kan dan beginnen!”

Tarwe

Evenals suikerbieten, maakt tarwe al decennialang onderdeel uit van het bedrijf. Tarwe is een vast gegeven in het bouwplan. De teelt van tarwe is een uitstekende teelt voor de vruchtwisseling. Op een perceel kan niet elk jaar hetzelfde geteeld worden. Zo kan er bijvoorbeeld maar één keer per vier jaar aardappelen geteeld worden. Elke vier jaar moet er dus een ander gewas geteeld worden. Met één jaar aardappelen, één jaar suikerbieten en één jaar tarwe blijft er nog één jaar over. Door goede relaties met collega boeren uit de omgeving, wordt er regelmatig grond ‘geruild’. Zo telen wij aardappelen bij de buurman, terwijl zij mais kunnen telen voor hun koeien.

 

Onze tarwe wordt afgezet door de coöperatie CZAV.  Jarenlang is de tarwe gebracht naar het Pakhuis in Wouw. Tegenwoordig wordt de tarwe bij oogst opgehaald in grote containers die naar een centrale vestiging van CZAV worden gereden.